De stichting 'Aku melihat engkau' is op 22 juli 2021 opgericht, maar de activiteiten zijn al op initiatief van Wanda-Purba-Aipassa sinds maart 2020 aan de gang. 
Met haar enthousiasme heeft zij ook anderen tot medewerking aangemoedigd. Mede om de activiteiten uit te breiden en een officieel tintje te geven is besloten tot oprichting van een stichting zonder winstoogmerk.

 

Wilt u ook een steentje bijdragen?

Donaties ontvangen wij graag op rekeningnummer:

NL62INGB0008458274

stichting Aku Melihat Engkau

 

Woord van de voorzitter Wanda Purba-Aipassa:

 

Het is altijd mijn wens geweest...mocht ik na mijn pensionering in goede gezondheid blijven dan wil ik samen met mijn man een weeshuis voor kansarme kinderen op richten in Indonesië. Dankbaar dat mijn man en ik in de maand maart 2020, naar Indonesië konden gaan en hadden wij alvast een begin om het weeshuis te kunnen realiseren in Medan (Noord Sumatra)
Terug in Nederland hebben wij een paar mensen (Paula & Hans Beyer, Louk&Elly Aznam, Breklyn Purba, Sheila Straatman en Wesley Purba) kunnen benaderen en God Zij dank zijn zij allemaal bereid om een non-profit stichting op te richten en allen werken we vrijwillig.
Helaas ivm Corona waren alle procedures eenbeetje vertraagd, maar uiteindelijk  is de stichting in juli 2021 gelegaliseerd bij de KvK.
Waarom de naam "Aku Melihat Engkau" ( Ik Zie Jou): dit was thema van Passion 2018, verhalen achter deze thema inspireerden me om kansarme kinderen te helpen en een betere toekomst te geven . Want "ik zie jou" is niet alleen dat je met ogen alle ellende in de wereld ziet maar ook je hart laat spreken van wat je hebt gezien.
Ik weet dat het niet makkelijk is om de wens van de stichting te realiseren in het bijzonder wat financiën betreft, dus bij deze vraag ik u om deze site te bezoeken laat aub uw ogen zien en uw hart spreken ...help kansarme kinderen een betere toekomst te krijgen...GBU all

Wanda Purba-Aipassa
Oprichtster Stichting Aku Melihat Engkau

 

Overige bestuursleden:

 

Secretaris:

Mevrouw S.E. Straatman

 

Penningmeester:

Mevrouw P.R. Beyer-Titaley

 

Bestuurslid:

de Heer B.A. Purba

 

Hoofd activiteiten commissie:

Mevrouw M.E. Aznam-Noll