Visie:

 

De stichting heeft als doel opvang en/of begeleiding te kunnen geven aan kansarme kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar op het eiland Sumatra, te Indonesië.

Zodat zij een betere en hoopvollere toekomst perspectief krijgen en zelf ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

 

Missie:

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de kinderen:

A. van een onderdak en basisbehoeften te voorzien;

B. ondersteuning te geven bij scholing; 

C. normen en waarden bij te brengen;

D. persoonlijke begeleiding te geven, dat zij zelfstandig kunnen functioneren.

 

Algemeen:

 

Aku Melihat Engkau is een ANBI stichting, opgericht in 2020.

Het RSIN nummer van de stichting is: 862896599.

Het Kvk nummer van de stichting is: 83500944.

 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 

A. subsidies en donaties;

B. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;

C. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;

D. alle anderen verkrijgingen en baten.

 

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Beleidsplan

 

Beleidsplan Stichting Aku Melihat Engkau 2
Word – 82,5 KB 229 downloads

Jaarrekening 2021

 

Stichting Aku Melihat Engkau Definitief Rapport 2021
PDF – 100,4 KB 220 downloads